Landskap - ingvald

Tømmerrenna i august

Flom i Otra, august 2015.

KRINGSJÅaugustflomkveldsbildeotrasteinsfossenTømmerrenna i august