Frivilligsentralen i Vennesla - Ingvald R. Ingebretsen